Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pleszewie funkcjonuje od 1 stycznia 1994 r. Zostało utworzone Uchwałą NR XL III/295/93 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 grudnia 1993 r. na bazie zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Jedynym udziałowcem jest Miasto i Gmina Pleszew. Przedsiębiorstwo jest spółką prawa handlowego zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS w Poznaniu nr 0000192188.
Kapitał zakładowy – 8.923.500,00 PLN.
Przedsiębiorstwo działa na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz gmin: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gołuchów, Kotlin.
Zatrudnia około 170 osób, posiadających doświadczenie w branży komunalnej.

Posiadamy wyodrębnione organizacyjnie zakłady:
- Zakład Usług Komunalnych,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
- Oczyszczalnię Ścieków.

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot działalności Przedsiębiorstwa jest bardzo zróżnicowany.
Obejmuje usługi o charakterze komunalnym i komercyjnym.

Do głównej działalności wynikającej z umowy Spółki należy:

- produkcja, uzdatnianie i dostawa wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- wywóz odpadów stałych i płynnych,
- segregacja odpadów,
- utrzymanie i konserwacja zieleni,
- prowadzenie składowiska odpadów,
- oczyszczanie ulic, placów i chodników,
- budowa sieci wodno – kanalizacyjnej,
- badania laboratoryjne wody, ścieków i gleby,
- zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników,
- budowa i remonty ulic, placów i chodników,
- budowa i remonty sieci wodno – kanalizacyjnej.

Misją naszego Przedsiębiorstwa jest dbałość o środowisko
i dostarczanie naszym Klientom usług
o najlepszej jakości. Każdy Klient traktowany jest indywidualnie. Satysfakcja Klienta z jakości świadczonych przez nas usług stanowi dla nas filar rozwoju naszej Spółki. Świadczymy usługi profesjonalnie, tanio i solidnie.


WŁAŚCICIEL
Miasto i Gmina Pleszew – 100 % udziałów

RADA NADZORCZA
Tadeusz Rak - Przewodniczący
Władysław Bachorz - Z-ca Przewodniczącego
Przemysław Kazuś - Sekretarz

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Knappe


 
Harmonogram wywozu odpadów

Odczyt wodomierza tradycyjnego

Odczyt e-WODOMIERZA