Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Adres:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Oczyszczalnia Ścieków

Zielona Łąka 14a
63-300 Pleszew


Czas pracy: Oczyszczanie ścieków - ruch ciągły
Pozostałe usługi - poniedziałek-piątek 7:00-15:00

Kierownik Oczyszczalni Ścieków:
Dorota Olejniczak 

Kontakt: 62 / 74-28-367 - centrala

62 / 74-28-368 - Kierownik Oczyszczalni Ścieków


Zakres działalności:

  • Oczyszczanie ścieków,
  • Fizyko-chemiczne i bakteriologiczne badania wody (badania wykonywane przez Laboratorium PK),
  • Fizyko-chemiczne badanie ścieków (badania wykonywane przez Laboratorium PK),
  • Analizy jakości ścieków (badania wykonywane przez Laboratorium PK),
  • Badanie laboratoryjne gleby (badania wykonywane przez Laboratorium PK),
  • Badanie wody z ujęć indywidualnych – studnie przydomowe (badania wykonywane przez Laboratorium PK),
  • Pobieranie próbek wody i ścieków (badania wykonywane przez Laboratorium PK),
  • Stały monitoring kontrolny i przeglądowy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (badania wykonywane przez Laboratorium PK),
  • Kontrola jakości ścieków pochodzących z Oczyszczalni (badania wykonywane przez Laboratorium PK).
  • Sprzedaż nawozu rolniczego „BIOCAL”

 

 
Harmonogram wywozu odpadów

Odczyt wodomierza tradycyjnego

Odczyt e-WODOMIERZA