Jak zapobiegać błędom w księgowości
5 sty 2023

Jak zapobiegać błędom w księgowości

Post by Serwis S.A.

Prace finansowo-księgowe wymagają dodatkowej uwagi, aby zachować dokładność. Nawet mały błąd może zagrozić całej firmie. Ponadto, przepisy rządowe zmuszają nas do zapewnienia, że księgi są jasne, czyste i wolne od błędów, aby uniknąć kar i oszustw podatkowych. Sprawdź: Biuro księgowe Bydgoszcz

Od debetu do kredytu i należności do zobowiązań, każdy wpis powinien być prawidłowo zarejestrowany pod właściwym kontem z właściwymi danymi. Nawet przy zastosowaniu solidnego procesu zdarzają się błędy w rachunkach, księgowości i dokumentacji finansowej z powodu błędów ludzkich lub technicznych.

Wiemy, że na koniec dnia wszyscy jesteśmy ludźmi, jednak można to znacznie ograniczyć, jeśli ustanowi się procesy zapewniające przestrzeganie tej samej procedury lub wykorzysta technologię w celu wyeliminowania części pracy ludzkiej. Niezależnie od tego, jakie podejście przyjmiesz, zapobieganie powszechnym błędom w księgowości pozwoli Ci osiągnąć sukces. Oto kilka najczęstszych błędów popełnianych podczas prowadzenia ksiąg i rachunków, na które należy zwracać uwagę.

Błąd co do zasady

Każdy zapis powinien być zapisany na właściwym koncie, w tym aktywa, debet lub kredyt. Kiedy omyłkowo zapisujemy transakcję pod niewłaściwym kontem, nawet jeśli wszystkie szczegóły są dokładne, jest to błąd zasady. Tego rodzaju transakcja nie spełnia ogólnie przyjętych zasad rachunkowości.

Błąd odwrócenia zapisu

Ten błąd pojawia się, gdy dodajesz kwotę na koncie innym niż pierwotne. Na przykład, zapisujesz transakcję o wartości 100 zł na konto należności zamiast na konto zobowiązań. Ważne jest, aby skorygować tę kwotę, aby rozwiązać ten błąd.

Błąd duplikacji

Kiedy zapisujesz tę samą transakcję wielokrotnie, prowadzi to do duplikacji. Zwykle dzieje się tak, gdy masz różne osoby zarządzające książkami. Komunikuj się ze swoim zespołem i informuj go o każdej transakcji, aby transakcje nie były rejestrowane więcej niż raz.

Błąd transpozycji

Ten błąd zdarza się, gdy nie uporządkujesz dwóch liczb, na przykład, gdy zarejestrujesz 46 zł jako 64zł. Ten rodzaj błędu może być kosztowny dla Twojej firmy i może wykazać straty. Ponadto ten rodzaj błędu księgowego jest trudny do zlokalizowania, więc bądź ostrożny przy zapisywaniu transakcji.

0 Comments

Leave a Comment