Monthly Archives: marzec 2021

Czy warto się przyznawać?
20 mar 2021

Czy warto się przyznawać?

Confessus pro iudicato est to paremia prawnicza, czyli ponadczasowa zasada odnosząca się do prawa karnego. Wyrażają ją przepisy zawarte w art. 335 Kodeksu postępowania karnego. Według nich po spełnieniu pewnych przesłanek możliwe jest skrócenie postępowania, dzięki złożeniu przez pro