Monthly Archives: wrzesień 2022

Miejsca pracy promujące zdrowie
27 wrz 2022

Miejsca pracy promujące zdrowie

Sprawdź też: Medycyna Pracy Bydgoszcz Koncepcję „miejsca pracy promującego zdrowie” uczyniono rozwiązaniem modelowym, do którego będzie się dążyć upowszechniając programy prozdrowotne w firmach funkcjonujących na terenie Polski. Promocję zdrowia zatrudnionych zdefiniowano zatem jak

Zdobywanie wiedzy przez młodych psychologów
27 wrz 2022

Zdobywanie wiedzy przez młodych psychologów

Sposobem na znaczące wzbogacenie wiedzy i kompetencji młodego psychologa jest udział w kształceniu w ramach specjalizacji w psychologii klinicznej, pozwalający dzięki programowi szkoleń i staży zyskać i udoskonalić umiejętności diagnostyczne i kompetencje w zakresie oddziaływań psychol